Lidt fra hverdagen hos Centracks    

 

Saa er tiden kommet, til en beskrivelse af mit job hos Centracks. Som tidligere beskrevet er vi alle rigtig glade for den maade, vi er blevet modtaget paa!       Jeg befinder mig rigtigt godt her i Bundaberg afdelingen. Vi er alt i alt 5 svende, en laerling og en workshop manager i sin bedste alder ( - gaar med AC/DC noeglesnor og har "Highway To Hell" som ringetone paa sin mobil...) Derudover er der en klargoerings- / malerafdeling med ialt 5 mand. Et lager med 4 mand og en salgs-/ administration-/ diverse afdeling med ialt ca 10/12 personer.  I hele butikken er der ca 80 ansatte.

         

Det foerste billede her, giver en ide om hvor kreative nogle folk er! Det er en sikkerheds kontakt der er bypassed . Kontakten skal egentlig sikre at traktoren ikke kan starte i gear, saa man feks ikke kan koere sig selv over hvis man staar ved siden af og starter traktoren, kunden mente ikke at det var noedvendigt med denne sikkerhed! ! !  Men fremover kan den kun starte naar den er  i frigear..

Det naeste, er det uundvaerlige stykke pap. Det bruges som liggebraet naar jeg er i felten. Aussierne kalder det en bushcreeper.

Sa er der en  jumperhose til at varme transmissionsolie op med.

Det sidste er en 4wd foraksel vi blev noedt til at tage med hjem, center boesningerne var slidt op og havde oedelagt forakslen i stedet for bolten. Den blev smidt bag paa bilen, og saa 190 km hjem- den var noget tung. Saa den blev leveret tilbage paa trailer...                            

 

        

Her er der et hydraulik udtag der ikke kan gaa i flydestilling, saa spolen blev pillet ud og delene renset, saa ka den igen.

De naeste billeder er fra en 4255 hvor jeg sku have lokket et par formodede "oil leaks" frem, saa den blev varmet op med dynamometeret. Dynamometeret bliver fyldt med vand til koeling. Baade traktor og dynamometeret blev varmet igennem. Denne traktorserie med de runde forruder er ioevrigt mit barndomsbillede af en John Deere traktor.

                        

Her er der en traktor, der skralder naar der skiftes gear. Saa Rangeboxen er taget ud for kontrol af synkromesherne. Rangeboxen er hoved gearkassen, den her har 5 gear, den sidder i forbindelse med Power Quad enheden som deler hver af de 5 hovedgear op i 4 koblingsfrie undergear, saa den ialt har 20 gear.  Jeg kom ved denne opgave til at taenke paa Alex Nielsen fra Vejle Tekniske Skole.  Han var vores transmissions laerer og en del af deres unikke team,  vores foeste transmissionsopgaveopgave var at skille en simpel 5trins gearkasse ad. For ikke at goere forvirringen total, lagde vi delene op i noeje orden. Med opgaven udfoert skulle han tilkaldes, hvorpaa han splittede alt ad incl synkromesher og rodede det hele rundt! ! ! Vaer saa artig at samle. Vi stod selvfoegelig med kaeberne paa gulvet....... 

 

   

Ja, man smider ikke bare en traktor ud, fordi den har koert lidt timer! Denne gamle dame har mistet alle hydrauliske funktioner, naar Hi/Lo vaelgeren bliver sat i Hi. Der bliver lavet en tryktest, og konklusionen er, at planet koblingsstemlet laekker, saa den skal splittes paa midten, saaledes at planetenheden kan tages ud.

                

Her er der en, der har "tabt" forruden, den er i et stykke og er sikkert temmelig dyr. Der skal skilles en del ad for at ruden kan listes i og denne traktor havde selvfoegelig en stor frontlaesser paa - til lige at "lette" arbejdet lidt... Traktoren bor ioevrigt paa en avocadoplantage.
 

 

 

 

 

 

 

      

   

Find Holger...! Koer gennem laagerne, forbi gravemaskinen til venstre og saa er traktoren ca en km nede i marken. En typisk vejbeskrivelse!                       Et 750 timers service og saa hopper den ud af 4wd en gang i mellem. Der blev lavet en trykproeve og det elektriske kredsloeb blev maalt ud, jeg fandt ingen fejl. Konklusionen blev, at det kunne vaere en koerefejl. De koerte i 4wd auto og hvis du roerer bremsepedalen, hopper den ud af 4wd. Raadet var at proeve at koere i manuel, og vi har ikke hoert fra dem siden. De var ioevrigt ved at saa nyryddet bushland, hvor der stadig var en del affaldstrae i paent store stykker.

 

                                  

Firmaet forhandler ogsaa danske Hardi sproejter. Her skal en pumpe og et armatur renoveres.

 

                     

                   

Hvor ska vi hen du? Her er lidt koere billeder, loestgaaende geder og nogle besyndelige kaenguruer, som ved naermere eftersyn viste sig at vaere en flok emuer der smagte paa sukkerroerene. Her bruges stadig sukkertog, som vi gjorde det i sin tid i DK.                                   

 

     

Her er jeg ude at montere et liftlaag som jeg et par dage forinden var ude at afmontere, det blev taget med hjem og repareret, der var flere boejede, stangforbindelser og slidte ventiler, som skulle ordnes. Udsigten over bakkerne kan man ikke klage over, og kunden som lige var flyttet til var rigtig rar og snakkesagelig.

 

                    

Der er lidt lastbil over John Deeres 6000 serie. Hytten kan tippes! Billedet er fra et tidspunkt hvor jeg havde heldet til at faa to powerquad renoveringer paa en gang...! Den ene var der chocolatesquares i sugefilteret dvs dele af kobl/ bremse belaegning, der har sluppet pga vand i olien.                                    Den anden var en creeper, og det kraevede en del hjernevridning og diagramlaesning foer det lykkedes at finde fejlen. Det var en braekket fjeder i en ventil og en anden ventil som vendte forkert, fejlmonteret fra fabrikken. Fejlen opstod foerst da fjederen i den anden ventil knaekkede, spaendende ikke? Det synes jeg!!!                                                                                                                                                                                                                             Det andet billede er mit foeste faerdige renoveringsprojekt (creeperen). Det sidste billede er en lille hjort med ondt i ledningsnettet..                             

Fluken, min svendegave fra Motorvejens Dieselservice har vaeret til stor glaede for mig, et super stykke vaektoej! (man ska bare lade vaere at braende sikringene af!) 

Det er politikken i firmaet, at alle brugte traktorer, skal vaere 100 % i orden saavel mekanisk, som kosmetisk naar de saelges. Dvs at alt bliver gennemgaaet i henhold til en 4 siders checkliste. Meget af det der byttes ind her vil blive eksporteret direkte i DK.

 

                              

 

 

 

 

 

 

               

                                      En skadet koelerhjelm skal skiftes.

Og saa til hoejre lige et glimt af et vandvidsprojekt, jeg havde for nogle uger siden. 8 meter rotorharve skulle lige have skiftet alle lejer og rotorer! 32 rotorer hver med 2 lejer paa. Alt var locktitet og skulle varmes, bankes og traekkes fra hinanden. Det klarer du lige Mads...... ja tak du!                        

  

                              

Saa er der nye varer paa hylden, der saelges en hulens bunke selvkoerende sproejter her, de er helt fjollede med dem. Derudover kommer der traktorer i hele spektret fra serie 100,300,700,5000,6000,7000,8000 og 9000 dvs fra plaeneklipper til de stoerste.                                                                             Der saelges sukkerroershoestere, bomuldshoestere og mejetaerskere - de to sidstnaevnte dog ikke i Bundaberg. Der saelges Ranger gummigeder, og som noget nyt Merlo teleskoplaessere, Gehl og Mustang skidsteer laessere plus alt muligt andet...

 

  

             

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

                                                                         

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G'day mate....!